Thể loại
Danh Mục

Bảo Dưỡng Xe

Bảo Dưỡng Xe
Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
HODAKA Nhông Trước Exciter 150 - FZ150i - 14
Size: 14 Răng Được sản xuất tại Malaysia với công nghệ Nhật Bản Chất liệu thép cao cấp, mang lại độ bền cao Được gia công chính xác, sắc sảo Giúp xe vận hành mượt mà, êm ái hơn ..
78,000đ
78,000đ
HODAKA Nhông Trước Suzuki Sports - 14
Size: 14 Răng Được sản xuất tại Malaysia với công nghệ Nhật Bản Chất liệu thép cao cấp, mang lại độ bền cao Được gia công chính xác, sắc sảo Giúp xe vận hành mượt mà, êm ái hơn ..
34,000đ
34,000đ
HODAKA Nhông Trước Winner - 14
Size: 14 Răng Được sản xuất tại Malaysia với công nghệ Nhật Bản Chất liệu thép cao cấp, mang lại độ bền cao Được gia công chính xác, sắc sảo Giúp xe vận hành mượt mà, êm ái hơn ..
50,000đ
50,000đ
HODAKA Nhông Trước Winner - 15
Size: 15 Răng Được sản xuất tại Malaysia với công nghệ Nhật Bản Chất liệu thép cao cấp, mang lại độ bền cao Được gia công chính xác, sắc sảo Giúp xe vận hành mượt mà, êm ái hơn ..
50,000đ
50,000đ
HODAKA Đĩa Tải Sau 415 Exciter 135 - 38
Đĩa đua 415 - 7ly Size: 38 Răng Được sản xuất tại Malaysia với công nghệ Nhật Bản Chất liệu cao cấp siêu nhẹ, độ bền cao Được gia công chính xác, sắc sảo Giúp xe vận hành mượt mà, êm ái..
215,000đ
215,000đ
HODAKA Đĩa Tải Sau 415 Exciter 135 - 42
Đĩa đua 415 - 7ly Size: 42 Răng Được sản xuất tại Malaysia với công nghệ Nhật Bản Chất liệu cao cấp siêu nhẹ, độ bền cao Được gia công chính xác, sắc sảo Giúp xe vận hành mượt mà, êm ái..
235,000đ
235,000đ
HODAKA Đĩa Tải Sau 415 Exciter 135 - 43
Đĩa đua 415 - 7ly Size: 43 Răng Được sản xuất tại Malaysia với công nghệ Nhật Bản Chất liệu cao cấp siêu nhẹ, độ bền cao Được gia công chính xác, sắc sảo Giúp xe vận hành mượt mà, êm ái..
240,000đ
240,000đ
HODAKA Đĩa Tải Sau 415 Exciter 135 - 44
Đĩa đua 415 - 7ly Size: 44 Răng Được sản xuất tại Malaysia với công nghệ Nhật Bản Chất liệu cao cấp siêu nhẹ, độ bền cao Được gia công chính xác, sắc sảo Giúp xe vận hành mượt mà, êm ái..
240,000đ
240,000đ
HODAKA Đĩa Tải Sau 415 Raider 150 Fi - 38
Đĩa đua 415 - 7ly Size: 38 Răng Được sản xuất tại Malaysia với công nghệ Nhật Bản Chất liệu cao cấp siêu nhẹ, độ bền cao Được gia công chính xác, sắc sảo Giúp xe vận hành mượt mà, êm ái..
215,000đ
215,000đ
HODAKA Đĩa Tải Sau 415 Winner 150 - 44
Đĩa đua 415 - 7ly Size: 44 Răng Được sản xuất tại Malaysia với công nghệ Nhật Bản Chất liệu cao cấp siêu nhẹ, độ bền cao Được gia công chính xác, sắc sảo Giúp xe vận hành mượt mà, êm ái..
250,000đ
250,000đ
HODAKA Đĩa Tải Sau 415 Winner 150 - 45
Đĩa đua 415 - 7ly Size: 45 Răng Được sản xuất tại Malaysia với công nghệ Nhật Bản Chất liệu cao cấp siêu nhẹ, độ bền cao Được gia công chính xác, sắc sảo Giúp xe vận hành mượt mà, êm ái..
250,000đ
250,000đ
HODAKA Đĩa Tải Sau 415 Winner 150 - 46
Đĩa đua 415 - 7ly Size: 46 Răng Được sản xuất tại Malaysia với công nghệ Nhật Bản Chất liệu cao cấp siêu nhẹ, độ bền cao Được gia công chính xác, sắc sảo Giúp xe vận hành mượt mà, êm ái..
250,000đ
250,000đ
HODAKA Đĩa Tải Sau Exciter 135 - 40
Size: 40 Răng Được sản xuất tại Malaysia với công nghệ Nhật Bản Chất liệu thép cao cấp, mang lại độ bền cao Được gia công chính xác, sắc sảo Giúp xe vận hành mượt mà, êm ái hơn Có sẵn nh..
128,000đ
128,000đ
HODAKA Đĩa Tải Sau Exciter 135 - 41
Size: 41 Răng Được sản xuất tại Malaysia với công nghệ Nhật Bản Chất liệu thép cao cấp, mang lại độ bền cao Được gia công chính xác, sắc sảo Giúp xe vận hành mượt mà, êm ái hơn Có sẵn nh..
128,000đ
128,000đ
HODAKA Đĩa Tải Sau Exciter 135 - 42
Size: 42 Răng Được sản xuất tại Malaysia với công nghệ Nhật Bản Chất liệu thép cao cấp, mang lại độ bền cao Được gia công chính xác, sắc sảo Giúp xe vận hành mượt mà, êm ái hơn Có sẵn nh..
128,000đ
128,000đ