Thể loại

YOSHIMURA FULL SYSTEM SUZUKI RAIDER R150 GP-MAGNUM


Mô hình YM 180A-100-5U
Giá:
6,765,000đ

Tùy chọn đang có


* Exhaust Sleeve:

Số lượng: - +
   - Hoặc -   

 

Main Material: Stainless

Static Noise Decibel (Measured at - rpm): 94dB/5,000rpm

Weght: 2.34 - 2.46kg