Thể loại

YOSHIMURA FULL-SYSTEM HONDA PCX 150 GP-MAGNUM


Mô hình YM 180-40E50
Giá:
11,500,000đ

Tùy chọn đang có


* Exhaust Sleeve:

Số lượng: - +
   - Hoặc -   

 

Main Material: Stainless

Static Noise Decibel (Measured at - rpm): 95db / 4,275rpm

Weght: 2.4 - 2.7kg