Thể loại

YOSHIMURA FULL SYSTEM HONDA MONKEY 125 GP-MAGNUM


Mô hình YM 180A-400-5U
Giá:
9,350,000đ

Tùy chọn đang có


* Exhaust Sleeve:

Số lượng: - +
   - Hoặc -   

 

Main Material: Stainless

Static Noise Decibel (Measured at - rpm): 92.3dB/3,500rpm

Weght: 2.0 - 2.3kg