MOTOWORLD VIỆT NAM

9508 Rush 2 lady

TCX
  • đ2,805,000


Sợi nhỏ phía trên có chèn phản xạ phía sau

Lớp lót t-Dry chống thấm nước

Khu vực Malleolus, cần số, bộ đếm gót chân và phần gia cố gót chân

Hệ thống viền với dây khóa dán

Bàn chân Ortholite với lớp đệm lâu dài và độ thoáng khí cao

Đế có khả năng chống mòn cao, phù hợp mọi mục đích sử dụng

Payment Methods

© 2024 MOTOWORLD VIỆT NAM \ Privacy Policy \ Terms & Condition

You must fill in your API Key, and choose a list to sync with in the List Settings tab, before the module will work.