Thể loại

YOSHIMURA FULL-SYSTEM HONDA CUB 125 GP-MAGNUM


Mô hình YM 180-40F5U
Giá:
10,800,000đ

Tùy chọn đang có


* Exhaust Sleeve:

Số lượng: - +
   - Hoặc -   

 

Main Material: Stainless

Static Noise Decibel (Measured at - rpm): 89db / 3,750rpm

Weght: 2.7 - 3.0kg