Thể loại
Danh Mục

Nhông - Sên - Dĩa

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Sên D.I.D Chain 525VX X-Ring Pro Street
PRO-STREET VX-Series X-Ring In developing the Pro-Street VX Series, D.I.D focused on improving chain “Rigidity”. Traditionally, “Tensile Strength” has been used to measure the strength of a chain..
1,920,000đ
1,920,000đ
X.A.M Nhong Trước - 520 - C4132R
Nhong Dĩa X.A.M được sử dụng rộng rãi cho nhiều mục đích như: đường phố, off-road, đua Nhong trước được gia công từ hợp kim SCM (Steel Chrome - Molibuden)  Độ chính xác cao, sử dụng tốt cho cá đường..
816,000đ
816,000đ
X.A.M Nhong Trước - 520 - C4218R
Nhong Dĩa X.A.M được sử dụng rộng rãi cho nhiều mục đích như: đường phố, off-road, đua Nhong trước được gia công từ hợp kim SCM (Steel Chrome - Molibuden)  Độ chính xác cao, sử dụng tốt cho cá đường..
816,000đ
816,000đ
X.A.M Nhong Trước - 520 - C4222
Nhong Dĩa X.A.M được sử dụng rộng rãi cho nhiều mục đích như: đường phố, off-road, đua Nhong trước được gia công từ hợp kim SCM (Steel Chrome - Molibuden)  Độ chính xác cao, sử dụng tốt cho cá đường..
816,000đ
816,000đ
X.A.M Nhong Trước - 520 - C4415R
Nhong Dĩa X.A.M được sử dụng rộng rãi cho nhiều mục đích như: đường phố, off-road, đua Nhong trước được gia công từ hợp kim SCM (Steel Chrome - Molibuden)  Độ chính xác cao, sử dụng tốt cho cá đường..
816,000đ
816,000đ
X.A.M Nhong Trước - 525 - C5102
Nhong Dĩa X.A.M được sử dụng rộng rãi cho nhiều mục đích như: đường phố, off-road, đua Nhong trước được gia công từ hợp kim SCM (Steel Chrome - Molibuden)  Độ chính xác cao, sử dụng tốt cho cá đường..
765,000đ
765,000đ
X.A.M Nhong Trước - 525 - C5405
Nhong Dĩa X.A.M được sử dụng rộng rãi cho nhiều mục đích như: đường phố, off-road, đua Nhong trước được gia công từ hợp kim SCM (Steel Chrome - Molibuden)  Độ chính xác cao, sử dụng tốt cho cá đường..
765,000đ
765,000đ
X.A.M Nhong Trước - 525 - C5513R
Nhong Dĩa X.A.M được sử dụng rộng rãi cho nhiều mục đích như: đường phố, off-road, đua Nhong trước được gia công từ hợp kim SCM (Steel Chrome - Molibuden)  Độ chính xác cao, sử dụng tốt cho cá đường..
765,000đ
765,000đ
X.A.M Nhong Trước - 525 - C5514R
Nhong Dĩa X.A.M được sử dụng rộng rãi cho nhiều mục đích như: đường phố, off-road, đua Nhong trước được gia công từ hợp kim SCM (Steel Chrome - Molibuden)  Độ chính xác cao, sử dụng tốt cho cá đường..
1,428,000đ
1,428,000đ
X.A.M Đĩa Tải - Classic - 520 - A4404
Nhong Dĩa X.A.M được sử dụng rộng rãi cho nhiều mục đích như: đường phố, off-road, đua Bề mặt dĩa được xử lý cực tốt chống rỉ sét Răng dĩa được gia công qua nhiệt độ cao tăng độ bền Độ chính xác ca..
1,955,000đ
1,955,000đ
X.A.M Đĩa Tải - Classic - 520 - A4406
Nhong Dĩa X.A.M được sử dụng rộng rãi cho nhiều mục đích như: đường phố, off-road, đua Bề mặt dĩa được xử lý cực tốt chống rỉ sét Răng dĩa được gia công qua nhiệt độ cao tăng độ bền Độ chính xác ca..
1,955,000đ
1,955,000đ
X.A.M Đĩa Tải - Classic - 525 - A5105
Nhong Dĩa X.A.M được sử dụng rộng rãi cho nhiều mục đích như: đường phố, off-road, đua Bề mặt dĩa được xử lý cực tốt chống rỉ sét Răng dĩa được gia công qua nhiệt độ cao tăng độ bền Độ chính xác ca..
2,125,000đ
2,125,000đ
X.A.M Đĩa Tải - Classic - 525 - A5403
Nhong Dĩa X.A.M được sử dụng rộng rãi cho nhiều mục đích như: đường phố, off-road, đua Bề mặt dĩa được xử lý cực tốt chống rỉ sét Răng dĩa được gia công qua nhiệt độ cao tăng độ bền Độ chính xác ca..
2,125,000đ
2,125,000đ
X.A.M Đĩa Tải - Classic - 525 - A5513
Nhong Dĩa X.A.M được sử dụng rộng rãi cho nhiều mục đích như: đường phố, off-road, đua Bề mặt dĩa được xử lý cực tốt chống rỉ sét Răng dĩa được gia công qua nhiệt độ cao tăng độ bền Độ chính xác ca..
2,635,000đ
2,635,000đ
X.A.M Đĩa Tải - Classic - 530 - 17603
Nhong Dĩa X.A.M được sử dụng rộng rãi cho nhiều mục đích như: đường phố, off-road, đua Bề mặt dĩa được xử lý cực tốt chống rỉ sét Răng dĩa được gia công qua nhiệt độ cao tăng độ bền Độ chính xác ca..
2,380,000đ
2,380,000đ